பொது விவாதம் - General Discussions (Debates)

Topics

(1/7) > >>

[1] நண்பர்கள் கவனத்திற்கு (READ THIS before you proceed )

[2] ~ Yaar Ragasiyathai Pathukapathil Vallavar, Anaa - Penna?

[3] ~ ரகசியத்தை காப்பவர்கள் ஆண்களா?பெண்களா? ~

[4] has any song gave u goosebumps every time u hear it?

[5] whats happening? stabbing for refusing love?

[6] what would you do? if god comes before you and say you just got a day to live

[7] What keeps you goin when others keep repeatedly saying you are unfit to do this?

[8] What is something you tend to skip doing on regular basis no matter how good

[9] What do you consider yourself as a person whom others will never understand?

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version