Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
தண்ணீர் தண்ணீர் என்று
தவிக்கும் தேசத்தில்
இன்று தான் புரிகிறது
வள்ளுவன் சொன்ன வாய்மொழி
நீரின்றி அமையாது உலகு

கார்த்திரள் மேகங்கள்
காணாமல் போனது
வெண்மேக கூட்டங்கள்
பொன்வானில் தவழ்கிறது

தாய்ப்பால் இல்லாமல்
தவிக்கும் குழந்தை போல்
தண்ணீர் இல்லாமல்
தவிக்கும் தேசமிது

ஏழு கடல் முழுதும்
தண்ணீர் இருக்கிறது
தாகம் வரும்பொழுதில்
குடிக்க முடிவதில்லை

மண்ணை அகழ்ந்தெடுத்து
உன்னை தேடுகிறோம்
மழையை எதிர்பார்த்து
நாங்கள் வாடுகிறோம்

இமயத்தில் பிறந்தவளாம்
வற்றாத ஜுவ நதி கங்கை
எங்கள் தாகம் தீர்ப்பதில்லை
அந்த மங்கை

பொண்ணியும் வைகையும்
தஞ்சையும் தாமிரபரணியும்
அவளை எதிர்பார்த்து
காத்து கிடக்கிறது
தமிழ் நாட்டின் தாயாம்
காவிரியும் வரவில்லை


2
GENERAL / Re: ♥ Melody Of The Day (2019) ♥
« Last post by MysteRy on Today at 08:52:41 PM »
3
GENERAL / Re: ♥ THOUGHT FOR THE DAY 2019 ♥
« Last post by MysteRy on Today at 08:46:31 PM »
6
தண்ணீர் அகதிகள்

வறட்சி பாளங்களாய்
புரண்டு படுக்கும்
பூமிதாயின் முதுகில் ஊன்றி நிற்கிறது
தண்ணீர் உறிஞ்சும்
முதாலாளித்துவம்
மணலை விற்று
மக்களை விற்று
மழையையும் விற்கும் நாள் எதுவோ?
நீரை உறிஞ்சி பானமாக்கி
கழிவை வெளியேற்றி
நீர்நிலையை அசுத்தபடுத்தி
தண்ணீருக்கு கெஞ்சி
கடல் நீரை குடி நீராக்கி
குவாரி நீரை தூய்மைப்படுத்தி
கழிவு நீரை சுத்தப்படுத்தும் நாள் தான் வருமோ?


மலை தாண்டி, காடு தாண்டி
நீர் தேடி
ஊர் புகும் காட்டு விலங்கு
நீர்நிலை தாண்டி, நிலம் தாண்டி
நீர் தேடி
தெருவில் ஓடுகிறது மனித விலங்கு


மணல் அரித்த ஆற்றுபடுகைகள் மடியில்
நீறற்று கிடக்கிறது ஆற்றின் தடம்
கழிவுநீர் வாய்க்கால்களாய் ஓடுகிறது
ஏரிகளும் கால்வாய்களும்
வறண்டு கிடக்கும் நிலத்தின் கீழ்
அதலபாதாளம் தொடும் நிலத்தடிநீர்
சல்லடையாய் துளைக்கும்
ஆழ்துளை
மின்மோட்டர்களின் வழி
தளும்பி வெளியேறுகிறது பூமித்தாயின் உதிரம்


காவிரி தென்பெண்ணை பாலாறு
தமிழ் கண்டதோர் வைகை பொருநைநதி
என திருமேனி செழித்ததொரு நாடு
இன்று நீரின்றி படும்பாடு.
மழைநீரை சேமிக்க மறந்தோம்
மடுக்களில் நாமே புதைந்து போனோம்
பேராசை எனும் தூண்டிலில்
சிக்கி தவித்தோம்
ஏரிகளையும் குளங்களையும் ஆக்ரமித்தோம்.
தண்ணீரற்று இருக்கும் தேசம்
கண்ணீரில் மிதக்கிறது
இத்
தண்ணீர் விற்கும் தேசமோ
பண மெத்தைகளில் புரள்கிறது.
காசை நீராய் செலவழித்த பழமொழி
வழக்கொழிந்து
நீருக்காய் காசை செலவழிக்கின்றோம்.


நினைவில் கொள்ளுங்கள்
காற்றும் வானும்
இம்மண்ணும்
நீரும்
நமக்கு மட்டும் சொந்தமில்லை!
வருங்கால சந்ததியினருக்கு
துரோகம் இழைக்காமல்
நீராதாரங்களை காத்திடுவோம்
மழைநீர்
கடலோடு கலந்திடாமல்
அதன் தாய்நிலத்தினோடு
சேர்த்திடுவோம்.
ஆற்றுப்படுகைகளை அரிக்கும் மணற்கொள்ளையை எதிர்த்து
ஆற்று நீரை நம்பியிருக்கும்
கால்வாய்களும்
ஏரிகளும், குளங்களும்
நிறைப்போம்.
நீரை சூரையாடும் தொழிற்சாலைகள்
ஒழித்து
பல்லுயிர் வளம் ஓம்புவோம்.
நீரெனும் ஆதாரத்தை ஆதாயமாக்காமல்
நீரின்றி அல்லாடும் இவ்வுலகை
நாளைய உலகிற்காக
மீட்டெடுப்போம்
7
GENERAL / Re: ♥ Daily Infographic (2019) ♥
« Last post by MysteRy on Today at 01:31:05 PM »
How To Strategically Catch The Bouquet

If you have been a single lady and attended a wedding, chances are you probably got in line to catch the bouquet. Did you grab it? If not, here’s the ultimate guide to catching the bouquet… without losing your ladylike grace in the process. Are you ready to fight for those flowers?

From courthouse quickies to destination ceremonies, weddings are full of traditions. Between walking down the aisle, keeping the happy couple separated the night before, and the blue-borrowed-new things, it’s a day with quite a few rules. And what better example than the bouquet throwing after the ceremony? If you’re a girl and have ever gone to a wedding, you know what it’s like to be squished between unknown relatives and sweaty friends trying to catch a weirdly-shaped flower arrangement. It’s even weirder when somebody inevitably ends up on the floor (if it’s the booze or their intent to catch the thing, no one really knows).

Either way, do you know how this especially weird tradition came to be? For starters, brides started carrying flowers in Ancient Rome, because it symbolized new beginnings, fidelity, and fertility. Then fast forward to the Middle Ages, when brides added strong-smelling herbs and flowers in order to scare off evil spirits that might bring them unhappiness.

The throwing of the actual bouquet stems from the belief (also from the Middle Ages) that touching any part of the bride’s body or dress would bring good fortune. This became such an extended custom that attendees started ripping off pieces of the bridal gown for “extra good luck”. Apparently, the tossing of the bouquet was ideally conceived as a distraction so brides could escape the ceremony with their dress intact.

The throwing tradition was adopted in the Victorian era in England, where it spread all over the world. Nowadays, it’s only a fun activity for guests to take some priceless pics.By Emily


9
GENERAL / Re: ♥ Good Morning - (2019) ♥
« Last post by MysteRy on Today at 07:33:37 AM »
10
Nanuuuuu  :o epdiyum viperuu poweruuu lam jonggg fill pana matanga nu oru nambikai than :o
Pages: [1] 2 3 ... 10